Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27
Odlož nepotřebný mobil
Výluka na trati Brodek u Přerova - Přerov
Svatováclavské slavnosti 2021 - program
90 let Masarykovy školy Nezamyslice
Výluka na trati Brno - Přerov
Opatření proti šíření onemocnění COVID-19 v rámci Svatováclavských slavností
28
Odlož nepotřebný mobil
Výluka na trati Brodek u Přerova - Přerov
Svatováclavské slavnosti 2021 - program
Výluka na trati Brno - Přerov
Opatření proti šíření onemocnění COVID-19 v rámci Svatováclavských slavností
29
Odlož nepotřebný mobil
Výluka na trati Brno - Přerov
ÚSPĚCH ŽÁKOVSKÉ KOLOVÉ
30
Odlož nepotřebný mobil
Výluka na trati Brno - Přerov
1
Výluka na trati Brno - Přerov
Kontejnery - svoz bioodpadu ze zahrad 01.10.2021
2
Výluka na trati Brno - Přerov
Kontejnery - svoz bioodpadu ze zahrad 01.10.2021
3
Výluka na trati Brno - Přerov
Kontejnery - svoz bioodpadu ze zahrad 01.10.2021
4
Výluka na trati Brno - Přerov
5 6 7 8
Kontejnery - svoz bioodpadu ze zahrad 08.10.2021
Nové BIO popelnice - zájemci
9
Kontejnery - svoz bioodpadu ze zahrad 08.10.2021
Nové BIO popelnice - zájemci
10
Výluka na trati Přerov - Brodek u Přerova
Kontejnery - svoz bioodpadu ze zahrad 08.10.2021
Nové BIO popelnice - zájemci
11
Výluka na trati Přerov - Brodek u Přerova
Nové BIO popelnice - zájemci
12
Výluka na trati Přerov - Brodek u Přerova
Nové BIO popelnice - zájemci
13
Výluka na trati Přerov - Brodek u Přerova
Nové BIO popelnice - zájemci
Nabídka práce - KFC Ivanovice n.H.
14
Výluka na trati Přerov - Brodek u Přerova
Nové BIO popelnice - zájemci
15
Výluka na trati Přerov - Brodek u Přerova
Nové BIO popelnice - zájemci
Kontejnery - svoz bioodpadu ze zahrad 15.10.2021
Upozornění pro odběratele plynu od Bohemia Energy
16
Výluka na trati Přerov - Brodek u Přerova
Kontejnery - svoz bioodpadu ze zahrad 15.10.2021
17
Výluka na trati Přerov - Brodek u Přerova
Kontejnery - svoz bioodpadu ze zahrad 15.10.2021
18
Výluka na trati Přerov - Brodek u Přerova
19
Výluka na trati Přerov - Brodek u Přerova
20
Výluka na trati Přerov - Brodek u Přerova
21
Výluka na trati Přerov - Brodek u Přerova
22
Výluka na trati Přerov - Brodek u Přerova
23
Výluka na trati Přerov - Brodek u Přerova
24
Výluka na trati Přerov - Brodek u Přerova
25
Výluka na trati Přerov - Brodek u Přerova
26
Výluka na trati Přerov - Brodek u Přerova
27
Výluka na trati Přerov - Brodek u Přerova
28
Výluka na trati Přerov - Brodek u Přerova
29
Výluka na trati Přerov - Brodek u Přerova
30
Výluka na trati Přerov - Brodek u Přerova
31
Výluka na trati Přerov - Brodek u Přerova

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Rozvoj > Projekty a záměry > Rekonstrukce a dostavba tělocvičny

Rekonstrukce a dostavba tělocvičny

Stručný popis stávajícího stavu sokolovny
Jednoduchý společenský objekt postavený ve 40. létech má sál s přísálím a balkónem, podsklepené jeviště, vstupní halu, dvě šatny a sociální zařízení. V minulosti byl objekt vytápěn lokálními kamny na pevné palivo v rozích sálu, které později nahradilo ústřední vytápění s kotelnou postavenou v jihozápadní části objektu. K objektu patří oplocený pozemek, který je užívaný v letním období jako letní kino. Pozemek je rovinatý a není dotčený ochrannými pásmy ani vedením inženýrských sítí.
Sokolovna slouží v současnosti pro kulturní i sportovní dění občanů městyse a především žáků základní školy. Budova je příliš vytížena a neodpovídá současným potřebám městyse. Pro kulturní události budova nevyhovuje akustickými parametry a technickým vybavením. Chybí zázemí pro účinkující a vstupní část tzv. foyer pro diváky je malé. Zrekonstruovat je třeba sociální zařízení a navrhnout místo pro nový výčep, který je doposud nevhodně realizovaný ve sklepě pod jevištěm. Pro sportovní akce a tréninky je sál příliš malý a nesplňuje podmínky pro hraní  míčových her. Chybí úplné zázemí pro sportovce a žáky školy.   

Urbanistické řešení
Studie na tyto nedostatky a potřeby reaguje a navrhuje dostavět vedle sokolovny na úroveň stavební čáry novou tělocvičnu a tím oddělit sportovní činnost od kulturní. Akce těchto charakterů by mohly v případě potřeby probíhat zároveň ve stejný čas. Tělocvična se spojí se sokolovnou dvoupodlažní společnou vstupní halou v jeden urbanistický celek, který by svojí hmotou hrdě stál naproti budovy základní školy stojící přes silnici. Přenesením sportovního dění ze sokolovny do tělocvičny může dojít k její dostavbě a ke zkvalitnění estetických a technických parametrů jejího sálu i jeviště. Tělocvična je orientovaná svou délkou do světových stran východ – západ se zázemím ze severní strany. Vstup do šaten je stejně jako hlavní vstup pro diváky  a vstup pro účinkující na jevišti umístěn z ulice 1. máje. 

Architektonické a výtvarné řešení
Koncepční práce na navrhovaném objektu byla do značné míry determinovány místem, ve kterém by se měla celá budova nacházet. Jedná se především o vysokou výraznou budovu základní školy stojící přes silnici, stávající funkcionalistickou budovu sokolovny a také vyšší dvoupodlažní rodinný dům stojící ze severní strany.
S ohledem na zmíněné skutečnosti byl zvolen koncept, který rozděluje objekt na funkční části a působí tak tvarově bohatším dojmem. Svojí celkovou hmotou může v délce i výšce konkurovat protější historické budově základní školy.
Architektonická koncepce je vedena záměrně do moderního slovníku. Hmota tělocvičny a přístavby je ponechána co možná v nejprostším a nejjednodušším pojetí jako stávající budova sokolovny. Zastřešení celé stavby zůstává plochou střechou až na zvýšenou středovou část, u která je záměrně střecha zešikmena.  
Fasády jsou opatřeny omítkou s výrazným barevným pojetím s odlišením středové částí.