mapa zjednodušený web zjednodušený web Fotogalerie Napište nám Odběr novinek

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Projekty a záměry > Rekonstrukce a dostavba tělocvičny

Rekonstrukce a dostavba tělocvičny

Stručný popis stávajícího stavu sokolovny
Jednoduchý společenský objekt postavený ve 40. létech má sál s přísálím a balkónem, podsklepené jeviště, vstupní halu, dvě šatny a sociální zařízení. V minulosti byl objekt vytápěn lokálními kamny na pevné palivo v rozích sálu, které později nahradilo ústřední vytápění s kotelnou postavenou v jihozápadní části objektu. K objektu patří oplocený pozemek, který je užívaný v letním období jako letní kino. Pozemek je rovinatý a není dotčený ochrannými pásmy ani vedením inženýrských sítí.
Sokolovna slouží v současnosti pro kulturní i sportovní dění občanů městyse a především žáků základní školy. Budova je příliš vytížena a neodpovídá současným potřebám městyse. Pro kulturní události budova nevyhovuje akustickými parametry a technickým vybavením. Chybí zázemí pro účinkující a vstupní část tzv. foyer pro diváky je malé. Zrekonstruovat je třeba sociální zařízení a navrhnout místo pro nový výčep, který je doposud nevhodně realizovaný ve sklepě pod jevištěm. Pro sportovní akce a tréninky je sál příliš malý a nesplňuje podmínky pro hraní  míčových her. Chybí úplné zázemí pro sportovce a žáky školy.   

Urbanistické řešení
Studie na tyto nedostatky a potřeby reaguje a navrhuje dostavět vedle sokolovny na úroveň stavební čáry novou tělocvičnu a tím oddělit sportovní činnost od kulturní. Akce těchto charakterů by mohly v případě potřeby probíhat zároveň ve stejný čas. Tělocvična se spojí se sokolovnou dvoupodlažní společnou vstupní halou v jeden urbanistický celek, který by svojí hmotou hrdě stál naproti budovy základní školy stojící přes silnici. Přenesením sportovního dění ze sokolovny do tělocvičny může dojít k její dostavbě a ke zkvalitnění estetických a technických parametrů jejího sálu i jeviště. Tělocvična je orientovaná svou délkou do světových stran východ – západ se zázemím ze severní strany. Vstup do šaten je stejně jako hlavní vstup pro diváky  a vstup pro účinkující na jevišti umístěn z ulice 1. máje. 

Architektonické a výtvarné řešení
Koncepční práce na navrhovaném objektu byla do značné míry determinovány místem, ve kterém by se měla celá budova nacházet. Jedná se především o vysokou výraznou budovu základní školy stojící přes silnici, stávající funkcionalistickou budovu sokolovny a také vyšší dvoupodlažní rodinný dům stojící ze severní strany.
S ohledem na zmíněné skutečnosti byl zvolen koncept, který rozděluje objekt na funkční části a působí tak tvarově bohatším dojmem. Svojí celkovou hmotou může v délce i výšce konkurovat protější historické budově základní školy.
Architektonická koncepce je vedena záměrně do moderního slovníku. Hmota tělocvičny a přístavby je ponechána co možná v nejprostším a nejjednodušším pojetí jako stávající budova sokolovny. Zastřešení celé stavby zůstává plochou střechou až na zvýšenou středovou část, u která je záměrně střecha zešikmena.  
Fasády jsou opatřeny omítkou s výrazným barevným pojetím s odlišením středové částí.