mapa zjednodušený web zjednodušený web Fotogalerie Napište nám Odběr novinek

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Úřad městyse > Popis úřadu

Popis úřadu

Úřad městyse

Ing. Vlastimil Michlíček 
starosta

(1. patro) starosta@nezamyslice.cz

Dagmar Pavlíková
místostarostka

(1. patro)

Bc. Hana Šiklingová
hospodářka

(1. patro)

Eva Horáková
referentka
(přízemí) 
Eva Štěpánková
matrikářka
(přízemí)

Úřední hodiny 

pondělí a středa 7:00 - 11:30   12:30 - 17:00
úterý a čtvrtek 7:00 - 11:30   12:30 - 15:00
pátek 7:00 - 11:30

telefon: 582 388 119, 582 388 414
fax: 582 388 414

Zastupitelstvo

Zastupitelstvo 2014 - 2018

Fotografie nově zvoleného Zastupitelstva městyse - na období 2014 - 2018:

V první řadě zleva - složení rady: Ladislav Štěpánek, Dagmar Pavlíková, Ing. Vlastimil Michlíček, Vladimír Ošťádal, Jiří Hepnar.
Ve druhé řadě opět zleva: Mgr. Petr Jordán, Zdeněk Moravec, Zbyněk Ohnoutek, Kamil Málek, Drahomír Crhan, Libor Košař, Milan Klusal, Bohuslava Novotná, Josef Beneš.
Na fotografii je doplněn Jiří Doubrava, tč. dlouhodobě nemocný.


Složení zastupitelstva (kompletní údaje) - seřazení dle abecedy

Příjmení a jméno

Volen za

Adresa

Beneš Josef

KDU-ČSL

Nádražní 314, Nezamyslice 

Crhan Drahomír Mgr.

SNK"OBČANÉ NEZAMYSLICÍM"

Mlýnská 399, Nezamyslice

Hepnar Jiří

SNK"Za rozvoj měs.Nezamyslice"

Komenského 328, Nezamyslice

Jordán Petr Mgr.

SNK"Za rozvoj měs.Nezamyslice"

Trávníky 427, Nezamyslice

Klusal Milan

SNK"Za rozvoj měs.Nezamyslice"

gen. Svobody 125, Nezamyslice

Košař Libor

SNK"OBČANÉ NEZAMYSLICÍM"

Nádražní 241, Nezamyslice

Málek Kamil Bc.

SNK"OBČANÉ NEZAMYSLICÍM"

Nádražní, Nezamyslice

Michlíček Vlastimil Ing.

SNK"Za rozvoj měs.Nezamyslice"

Trávníky 433, Nezamyslice

Moravec Zdeněk

SNK"OBČANÉ NEZAMYSLICÍM"

Sportovní 341, Nezamyslice

Novotná Bohuslava

KDU-ČSL
nám. Děk. Fr. Kvapila 2, Nezamyslice

Ohnoutek Zbyněk

SNK"OBČANÉ NEZAMYSLICÍM"

Nádražní 330, Nezamyslice

Ošťádal Vladimír

SNK"Za rozvoj měs.Nezamyslice"

místní část Těšice 7

Pavlíková Dagmar

KDU-ČSL

1. máje 186, Nezamyslice

 

Šimik Jiří

 

SNK"Za rozvoj měs.Nezamyslice"

 

 

Mlýnská 377, Nezamyslice

Štěpánek Ladislav

SNK"Za rozvoj měs.Nezamyslice"

nám. Děk. Fr. Kvapila 9, Nezamyslice

Rada

Příjmení a jméno

Volen za

Adresa

Hepnar Jiří
člen rady
SNK"Za rozvoj měs.Nezamyslice" Komenského 328, Nezamyslice

Michlíček Vlastimil Ing.
starosta

SNK"Za rozvoj měs.Nezamyslice"

Trávníky 433, Nezamyslice

Ošťádal Vladimír
člen rady

SNK"Za rozvoj měs.Nezamyslice"

místní část Těšice 7

Pavlíková Dagmar
místostarostka
KDU-ČSL
Nádražní 186, Nezamyslice

Štěpánek Ladislav
člen rady

SNK"Za rozvoj měs.Nezamyslice"

nám. Děk. Fr. Kvapila 9, Nezamyslice

Finanční výbor

předseda - Bohuslava Novotná


a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky městyse,
b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo městyse

Kontrolní výbor

předseda - Libor Košař


a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva městyse a rady městyse, je-li zřízena,
b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a úřadem městyse
na úseku samostatné působnosti,
c) plní další kontrolní úkoly, jimiž je pověřilo zastupitelstvo městyse

Náplň činností úřadu městyse

 • hlášení pobytu a evidence občanů /matrika/
 • matrika, svatební obřady, ověřování podpisů /matrika/
 • evidence ztrát a nálezů, hlášení místního rozhlasu
 • podatelna /informace, podávání žádostí, návrhů, stížností/
 • přestupky, centrální evidence stížností a petic
 • provádí výpisy z rejstříku trestů
 • provádí výpisy z obchodního rejstříku
 • provádí výpisy z katastru nemovitostí
 • personalistika
 • CO, doprava
 • požární evidence
 • správa místních poplatků
 • pokladna
 • evidence majetku městyse
 • účetnictví městyse Nezamyslice /plán, rozpočet, hospodaření, PaM/
 • doprava, komunikace, veřejná zeleň
 • byty, správa bytů, přijímání žádostí o byty
 • veřejné osvětlení
 • místní poplatky
 • sportovní zařízení městyse
 • půjčky z Fondu oprav a modernizace bytů
 • souhlasy k pronájmu dle z.č. 116/90 Sb.
 • oznamovací povinnost při pořádání kulturních a společenských akcí, včetně místního poplatku ze vstupného, povolování veřejných sbírek
 • hrací přístroje, loterie a tomboly, kulturní akce
 • ohlašování shromáždění
 • mateřské školky, základní školy, zajištění provozu
 • členství městyse ve sdruženích
 • poskytování dávek sociálně potřebným občanům
 • péče o důchodce a zdravotně postižené občany
 • životní prostředí, ochrana krajiny a přírody, povolování kácení zeleně rostoucí mimo les
 • ochrana ovzduší - evidence, kontrola a stanovení poplatků
 • ochrana zemědělského půdního fondu
 • odpadové hospodářství, včetně poplatků a pokut
 • vydávání rybářských lístků, evidence drobných zemědělců
 • evidence zemědělských pozemků v majetku městyse
 • vodní hospodářství, vodohospodářský dozor
 • územní plán, rozvoj městyse
 • veřejné soutěže
 • památky garance zeleně v městysi
 • stavební povolení, drobné stavby
 • vyjadřuje se k PD staveb
 • ověřuje a schvaluje projektovou dokumentaci drobných staveb
 • ukládá územně plánovací dokumentaci a stavební dokumentace
 • přiděluje čísla popisná, orientační
 • vede archiv domů městyse Nezamyslice

Matrika a pohřební služba

Matrika WEB.pdf