Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27
Odlož nepotřebný mobil
Výluka na trati Brodek u Přerova - Přerov
Svatováclavské slavnosti 2021 - program
90 let Masarykovy školy Nezamyslice
Výluka na trati Brno - Přerov
Opatření proti šíření onemocnění COVID-19 v rámci Svatováclavských slavností
28
Odlož nepotřebný mobil
Výluka na trati Brodek u Přerova - Přerov
Svatováclavské slavnosti 2021 - program
Výluka na trati Brno - Přerov
Opatření proti šíření onemocnění COVID-19 v rámci Svatováclavských slavností
29
Odlož nepotřebný mobil
Výluka na trati Brno - Přerov
ÚSPĚCH ŽÁKOVSKÉ KOLOVÉ
30
Odlož nepotřebný mobil
Výluka na trati Brno - Přerov
1
Výluka na trati Brno - Přerov
Kontejnery - svoz bioodpadu ze zahrad 01.10.2021
2
Výluka na trati Brno - Přerov
Kontejnery - svoz bioodpadu ze zahrad 01.10.2021
3
Výluka na trati Brno - Přerov
Kontejnery - svoz bioodpadu ze zahrad 01.10.2021
4
Výluka na trati Brno - Přerov
5 6 7 8
Kontejnery - svoz bioodpadu ze zahrad 08.10.2021
Nové BIO popelnice - zájemci
9
Kontejnery - svoz bioodpadu ze zahrad 08.10.2021
Nové BIO popelnice - zájemci
10
Výluka na trati Přerov - Brodek u Přerova
Kontejnery - svoz bioodpadu ze zahrad 08.10.2021
Nové BIO popelnice - zájemci
11
Výluka na trati Přerov - Brodek u Přerova
Nové BIO popelnice - zájemci
12
Výluka na trati Přerov - Brodek u Přerova
Nové BIO popelnice - zájemci
13
Výluka na trati Přerov - Brodek u Přerova
Nové BIO popelnice - zájemci
Nabídka práce - KFC Ivanovice n.H.
14
Výluka na trati Přerov - Brodek u Přerova
Nové BIO popelnice - zájemci
15
Výluka na trati Přerov - Brodek u Přerova
Nové BIO popelnice - zájemci
Kontejnery - svoz bioodpadu ze zahrad 15.10.2021
Upozornění pro odběratele plynu od Bohemia Energy
16
Výluka na trati Přerov - Brodek u Přerova
Kontejnery - svoz bioodpadu ze zahrad 15.10.2021
17
Výluka na trati Přerov - Brodek u Přerova
Kontejnery - svoz bioodpadu ze zahrad 15.10.2021
18
Výluka na trati Přerov - Brodek u Přerova
19
Výluka na trati Přerov - Brodek u Přerova
20
Výluka na trati Přerov - Brodek u Přerova
21
Výluka na trati Přerov - Brodek u Přerova
22
Výluka na trati Přerov - Brodek u Přerova
23
Výluka na trati Přerov - Brodek u Přerova
24
Výluka na trati Přerov - Brodek u Přerova
25
Výluka na trati Přerov - Brodek u Přerova
26
Výluka na trati Přerov - Brodek u Přerova
27
Výluka na trati Přerov - Brodek u Přerova
28
Výluka na trati Přerov - Brodek u Přerova
29
Výluka na trati Přerov - Brodek u Přerova
30
Výluka na trati Přerov - Brodek u Přerova
31
Výluka na trati Přerov - Brodek u Přerova

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Rozvoj > Projekty a záměry > Mateřská škola

Mateřská škola

Popis stavby

 

a./ zdůvodnění výběru stavebního pozemku

Stavební pozemek byl vybrán s ohledem na řadu výhodných aspektů : poloha v centru městysu, poloha těsně vedle základní školy, pozemek ve vlastnictví obce, pozemek s přirozeným situováním MŠ při severní a západní straně, což orientuje jeho nezastavěnou část pozemku k jihu, žádné související investice.  
b./ zhodnocení staveniště
Staveniště je pro výstavbu MŠ velmi příhodné jak svojí polohou, tak vlastnostmi: je rovinaté, bez asanací stávajících objektů, bez kácení zeleně ap.
c./ zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení
-urbanistické řešení si klade za cíl posílit umístěním MŠ městský charakter prostředí - zvolenou polohou a skladbou hmot a vymezením pozemku přispět k rozvinutí ducha místa ve smyslu předchozích tvůrců ZŠ, tj. ve prospěch fronty ulice 1.máje a její zelené aleje s rozvinutím veřejného prostoru mezi oběma zařízeními. V okolí MŠ mají zůstat volné plochy tak cíleně ponechané volné, aby na nich bylo možné stavět s tím samým cílem jako u ZŠ a MŠ.
-architektonické řešení - si klade za cíl vytvořit takový objekt, který by jednak zjevně evokoval náplň, pro kterou je určen, přirozeně zapadl do daného prostředí a přitom neztratil nic z půvabu soudobé architektury. Toho má být dosaženo jednak vytvořením hlavní hmoty do podoby blízké stodole nebo obytné budovy statku s hřebenem podél ulice /obdobně u ZŠ/, ovšem se zjevně soudobými detaily a otvory připomínajícími svojí velikostí, tvarem i členěním školskou stavbu se známými nároky na denní osvětlení, jednak tvarem dalších hmot. U všech dohromady pak celkovou skladbou i barevností má být přiznán účel - tj.také dětský uživatel objektu.    
                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-výtvarné řešení - by mělo mít jak v exteriéru, tak v interiéru své zastoupení :
-v keramické podobě na plné ploše fasády kolem hlavního vstupu,
-v keramické podobě na plné ploše haly v interiéru
-jako výtvarně pískované a barevnými skly polepené skleněné části příček pod stropy v interiéru.
d./ zásady technického řešení
-dispoziční řešení
Na celkovém konceptu tří hmot /oddělení, vedení+hala, kuchyně/ se rozvíjí tři dílčí půdorysy /u oddělení dva nad sebou/ jako samostatné celky s nezbytnou provázaností mezi sebou. U oddělení jsou dispozice vytvořeny v závislosti na zvolené poloze hlavního vstupu, šaten a schodiště, poloha herny v závislosti na orientaci ke světovým stranám a pozemku resp.terasám a vozovkám, u haly - jídelny a vedení obdobně, u varny, skladů a venkovních wc a skladu obdobně - viz výkresy. 
-stavební řešení
Předpokládá se u většiny svislých nosných a obvodových konstrukcí zdivo Porotherm, vyjímečně železobetonové monolitické pilíře. Překlady opět většinou Porotherm, vyjímečně ŽB lité. Stropy z panelů Spirol, zastřešení 2.np  dřevěnou konstrukcí s ocelovými táhly, zastřešení haly a kuchyně pomocí dřevěných příhradových vazníků a vlašských krokví. Krytina hlavního objektu pálená červená, ostatní - bitumenový pás se vsypem. Výplně otvorů dřevěné /alt. plastové/, v hale hliníkové vč.světlíku. Podlahy plastové lité. Terasy keramikou dlážděné.  
 -technologické řešení - se týká vybavení kuchyně. Ze stávající kuchyně v MŠ na nám.děkana Fr.Kvapila bude převezena a použita část novějšího vybavení, zbytek bude doplněn zcela novými prvky. Projekt technologie bude zpracován jako kompletní, o použitelnosti stávajících částí bude rozhodnuto v době realizace. Vybavení kuchyně a jejího zázemí je dimenzováno na uvaření cca 100 jídel denně. 
 -provozní řešení - musí splňovat zásadní požadavky hygienické péče. Méně obvyklým řešením je stravování ve společné hale v přízemí, což ovšem  přináší velkou výhodu v odstranění manipulace s jídlem a jeho přípravou na odděleních stejně jako s veškerým bílým nádobím. Zásobování kuchyně se děje na odloučené straně objektu - nekříží se s pohybem dětí.

f./ údaje o souvisejících stavbách, bilancích zem. prací, ven. a sadové úpravy
 Související stavby nejsou, bilance zemních prací bude vyrovnaná.
V rámci venkovních a sadových úprav bude realizováno ozelenění pozemku, výstavba dětských hřišť, letního altánu, zpevněných ploch a oplocení.

 


Základní údaje o provozu a technologii

a./ popis navrhovaného provozu
Jde o standardní MŠ s běžným provozem včetně vaření a ne zcela obvyklým stravováním v jídelně přiléhající těsně k varně, což velmi zjednodušuje manipulaci a přípravu jídla před vlastní konzumací.
b./ předpokládané kapacity provozu a výroby
MŠ má 2 oddělení po 25 dětech, v kuchyni se uvaří cca 100 obědů denně.
c./ popis technologií, systém skladování
Návrh technologie byl konzultován firmou Gastrotrend Olomouc-Holice pro potřebu určení příkonu el.energie. Skladování pro tak malý provoz je omezeno  na 1 místnost se třemi ledničkami na chlazené potraviny, regálem na suché  zboží a částečně oddělené regály na DKP a inventář.
d./ návrh řešení dopravy v klidu 
Výpočtem dle ČSN 736110 vychází 10 stání.  Při vstupu do objektu je podél stávající asfaltové komunikace k ČOV navrženo 10 parkovacích stání.