mapa zjednodušený web zjednodušený web Fotogalerie Napište nám Odběr novinek

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Současnost > Školství

Školství

Oficiální webové stránky Masarykovy základní školy Nezamyslice

Oficiální webové stránky Mateřské školy Nezamyslice

  • Mateřská škola
  • Historie základní školy

Mateřská škola

Nová mateřská škola

Historie

První zápis o mateřské škole pochází z r. 1939 – podle Kroniky školy, kdy zemská školní rada v Brně výnosem ze dne 30.3.1939 povoluje, aby v Nezamyslicích byla otevřena mateřská škola a dětská opatrovna. Řízení převzal řídící učitel Jan Šprňa a učitelkou byla na mateřské škole Božena Valníčkova. Mateřská škola byla umístěna v budově měšťanské školy, bylo zapsáno 30 dětí.

V roce 1946-47 byla mateřská škola umístěna v křídle klášterní budovy a ve školním roce 1947-48 byla mateřská škola přemístěna do nové budovy Masarykovy školy.
Ve školním roce 1953-54 byla mateřská škola přestěhována do vyhovujících místností v domě dr. Friedla.
Ve školním roce 1961-62 dochází k adaptaci 1. poschodí Lidové
ho domu na mateřskou školu. V roce 1974 dochází k další nové úpravě školy. V této budově se mateřská škola nachází dodnes.
mateřská školaVe školním roce 1998-99 dochází zatím k posledním stavebním úpravám a k vybudování nové kuchyně pro mateřskou školu.
Prvním ředitelem obecné školy, jejíž součástí byla i mateřská škola, byl Jan Šprňa.
V roce 1946-1948 jej vystřídal ve funkci ředitel Karel Nosek. Dále pak ve školním roce 1949 Karla Noska vystřídal Josef Hejda.
1949-50 pan Josef Matuška.
Po osamostatnění mateřské školy, která doposud spadala pod obecnou školu se stala 1. ředitelkou MŠ Věra Lžíčařová z Vyškova.
O roku 1954 ji vystřídal Věra Zaoralová. Ve školním roce 1961-62 byla Věra Zaoralová přeložena na vlastní žádost do Olomouce a vedením mateřské školy byla pověřena Jarmila Kludáková.
V roce 1963-64 tvořily kolektiv MŠ pouze tři pracovnice – řed. Jarmila Kludáková, učitelka Miloslava Provazníková, školnice Ludmila Dvořáková.
V roce 1966 – 67 tvořily kolektiv mateřské školy řed. Jarmila Kludáková, učitelka Ludmila Šteflovičová Marta Indráková a a Milada Zapletalová, školnice Ludmila Dvořáková a uklizečka Josefina Svozilová.
Ve školním roce 1978- 79 byl byl již početný kolektiv – řed. Jarmila Kludáková., učitelky Věra Zmrzlíková, Marcela Coufalíková, Jaroslava Špalková, Marie Cibulková a Marie Ondráková, školniceBožena Strouhalová, kuchařka Ludmila Božičevičová a pomocná kuchařka Anna Kratěnová, topička Božena Dvouletá.
Školní rok 1988-89 zahajovala již ředitelka Jaroslava Matysíková. V e stejném školním kolektiv mateřské školy tvoří řed. Jaroslava Matysiková, Hana Gregorová, Marie Ondráková, důchodkyně Bohumila Kozubíková, školnice EvaKazlepková, kuchařka Ilona Krejčířová a vedoucí stravovny Libuše Zavadská.

Přehled zapsaných dětí v období:

  • šk. rok 1939-40         30 dětí
  • šk. rok 1953-54         30 dětí
  • šk. rok 1961-62         36 dětí
  • šk. rok 1974-75         46 dětí
  • šk. rok 1977-78         73 dětí
  • šk. rok 1980-81         79 dětí
  • šk. rok 1988-89         52 dětí
  • šk. rok 2000-01         52 dětí

Projekt mateřské školy v Nezamyslicích podle něhož se řídí výchovně vzdělávací je koncipován tak, aby vyhovoval zvláštním potřebám, kulturním tradicím a vesnickému prostředí obce Nezamyslice.
Děti jsou stimulovány k aktivitám různého druhu – k chuti poznávat a účastnit se života v mateřské škole Je dávána příležitost ke kultivaci osobnosti dítěte po stránce etické, estetické a pracovní.
Děti z MŠDěti jsou rozvíjeny k pozitivní orientaci na současný i budoucí společenský život.
Dítě by mělo být tvůrčí, mělo by mít představivost a vědět si rady v každé situaci.
Děti jsou rozvíjeny ve výchovně vzdělávacích složkách.
K aktivitám mateřské školy patří návštěvy koncertů ZUŠ, divadel, různých soutěží ve spolupráci s DDM v Němčicích, kulturní vystoupení organizované 2x ročně ke Dni matek a o Vánocích, oslavy Dne dětí – Dnem plných her a zábavy, tradiční karnevalový průvod vesnicí, polodenní vycházky s tělovýchovnou náplní, Drakiáda, organizování sportovních her.
Velmi se osvědčilo pokusné zařazení integrovaného dítěte z ÚSP. Dítě se adaptovalo velmi dobře – rozvíjí se po všech stránkách, zdravé děti jej svým příkladem dobře rozvíjejí. Největší úspěchy zaznamenává mateřská škola v péči o výslovnost hlásek. Naše škola zajišťuje logopedickou péči pro všechny děti.
Velký důraz je kladen na přípravu dětí pro vstup do ZŠ – rozvíjíme matematické představy, z jazykové výchovy: hláskosloví, tvarosloví, skladbu, grafomotoriku.
Dětem je v mateřské škole zajišťována nadstandardní lékařská péče zubním lékařem Šmídem a obvodní dětskou lékařkou Mézlovou.
Posláním mateřské školy v dnešní době je připravit děti na školu, tak, aby úspěšně zvládly úkoly, které na ně budou kladeny.
Co popřát dětem na cestičce do školy, aby byla usměvavá a celá kvítím posetá.

Základní škola

Historie

Základní škola

První písemná zpráva o škole v naší obci pochází sice již z r.1672, a1e není pochyb o tom, že „ .…tu již bylo vyučováno dříve….“ jak poznamenal kronikář. Školní budova, sloužící tomuto účelu, tedy výuce dětí, v obci však zřejmě nebyla, o čemž svědčí i zápis zdejšího faráře Harasty ve farní kronice z r. 1692: „Škola nemá svou vlastní budovu. Rektor si najímá místo pro výuku podle možností...“
Zbytek zdiva první školní budovy je možno dosud vidět v zídce, oddělující dvůr fary od zahrady pozdější školy. K zahájení došlo po r. 1790. Dokončení této „Josefinské školy“ se uskutečnilo až v r.1803. Podle zachovalého půdorysu základů můžeme usuzovat, že to byla škola jednotřídní, se skromným bytem pro učitele. Koncem století však již byla tak přeplněna, že se obec rozhodla pro stavbu školy nové. Ta byla postavena na okraji téhož pozemku v r.1863 a sloužila až do r.1931 a to nejen dětem z naší obce, nýbrž i z okolních vsí, kde školy dosud nebyly. Ale na přelomu století, trojtřídní škola na okraji obce, v blízkostí fary, už sloužila jen místním dětem. V jejím čele stál tehdy nadučitel Jan Janda, který těžce nesl skutečnost, že zámožnější občané posílají své děti do zdejší „soukromé klášterní školy“, která vznikla při zdejším klášteře sester řádu sv.Hedviky a kde se vyučovalo německy.
Ve dvacátých letech minulého století mezi tři hlavni úkoly obecní rady patřila stavba nové školy. Jednalo se o ní od r. 1920, kdy o to usiloval nejvíce tehdejší řídící učitel Voj­těch Grossman. Ale teprve v r.1925 nechal Ferdinand Barton, předseda školní rady, o stavbě nové školy hlasovat. Výsledek hlasování nesloužil ke cti tehdejších radních. Ze sedmnácti bylo jen devět pro stavbu. Také myšlenka pro zřízení „obvodní měšťanské školy" se neprosadila. Okolní vesnice nechtěly na stavbu přispět.
Konečné rozhodnutí padlo až l0.února 1930 na společné schůzí Nezamyslic a Těšic, kde se rozhodlo, postavit jen společnou „obecnou školu“. Pak už měla stavba rychlý spád. V dubnu se zadala staviteli Václavu Bernovskému z Chválkovic. Stavbu vedl zdejší zkušený polír, zednický mistr Jan Kvapil. Řemeslnické práce byly zadány místním řemeslníkům. V květnu byl přeložen „základní kámen, do něhož byla uložena skříňka s platnými mincemi a zápisem.
Stavba rychle pokračovala a koncem srpna 1931 předala obec novou školu se vším vnitřním vybavením místní školní radě. 1. září 1931 bylo slavnostní otevření a žáci poprvé vcházeli do nové „Masarykovy školy“, jak hlásal nápis na průčelí školy.

Dotace
od Olomouckého kraje

propagacemantinely2019m.jpg

propagaceknihovna2019m.jpg

propagacefasada2019m.jpg

propagaceda2019m.jpg

Dotace z POV OK

Dotace OK na CAS

Dotace na pomník padlých

 dotacejsdhmaly2017.jpg

dotacejsdh2018m.jpg

rekonstrukcechodniku2018mm.jpg

dotacejsdh2019m.jpg

 

2. 6. Jarmil

Zítra: Tamara

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
Aktuální Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Opatření vlády - státní hranice
Výběrové řízení na pracovní pozici - Městys Nezamyslice
Vyhlášení konkurzního řízení ZŠ Klenovice na Hané
2
Aktuální Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Opatření vlády - státní hranice
Výběrové řízení na pracovní pozici - Městys Nezamyslice
Vyhlášení konkurzního řízení ZŠ Klenovice na Hané
Výluka na trati Nezamyslice - Olomouc 2. a 3. června a od 5. června do 9 července
3
Aktuální Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Opatření vlády - státní hranice
Výběrové řízení na pracovní pozici - Městys Nezamyslice
Vyhlášení konkurzního řízení ZŠ Klenovice na Hané
Výluka na trati Nezamyslice - Olomouc 2. a 3. června a od 5. června do 9 července
4
Aktuální Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Opatření vlády - státní hranice
Výběrové řízení na pracovní pozici - Městys Nezamyslice
Vyhlášení konkurzního řízení ZŠ Klenovice na Hané
Výluka na trati Nezamyslice - Olomouc 2. a 3. června a od 5. června do 9 července
5
Aktuální Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Opatření vlády - státní hranice
Výběrové řízení na pracovní pozici - Městys Nezamyslice
Vyhlášení konkurzního řízení ZŠ Klenovice na Hané
Výluka na trati Nezamyslice - Olomouc 2. a 3. června a od 5. června do 9 července
6
Aktuální Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Opatření vlády - státní hranice
Výběrové řízení na pracovní pozici - Městys Nezamyslice
Výluka na trati Nezamyslice - Olomouc 2. a 3. června a od 5. června do 9 července
7
Aktuální Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Opatření vlády - státní hranice
Výběrové řízení na pracovní pozici - Městys Nezamyslice
Výluka na trati Nezamyslice - Olomouc 2. a 3. června a od 5. června do 9 července
8
Aktuální Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Opatření vlády - státní hranice
Výběrové řízení na pracovní pozici - Městys Nezamyslice
Výluka na trati Nezamyslice - Olomouc 2. a 3. června a od 5. června do 9 července
9
Aktuální Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Opatření vlády - státní hranice
Výběrové řízení na pracovní pozici - Městys Nezamyslice
Výluka na trati Nezamyslice - Olomouc 2. a 3. června a od 5. června do 9 července
10
Aktuální Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Opatření vlády - státní hranice
Výběrové řízení na pracovní pozici - Městys Nezamyslice
Výluka na trati Nezamyslice - Olomouc 2. a 3. června a od 5. června do 9 července
11
Aktuální Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Opatření vlády - státní hranice
Výluka na trati Nezamyslice - Olomouc 2. a 3. června a od 5. června do 9 července
12
Aktuální Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Opatření vlády - státní hranice
Výluka na trati Nezamyslice - Olomouc 2. a 3. června a od 5. června do 9 července
13
Aktuální Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Opatření vlády - státní hranice
Výluka na trati Nezamyslice - Olomouc 2. a 3. června a od 5. června do 9 července
14
Aktuální Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Výluka na trati Nezamyslice - Olomouc 2. a 3. června a od 5. června do 9 července
15
Aktuální Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Výluka na trati Nezamyslice - Olomouc 2. a 3. června a od 5. června do 9 července
16
Aktuální Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Výluka na trati Nezamyslice - Olomouc 2. a 3. června a od 5. června do 9 července
17
Aktuální Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Výluka na trati Nezamyslice - Olomouc 2. a 3. června a od 5. června do 9 července
18
Aktuální Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Výluka na trati Nezamyslice - Olomouc 2. a 3. června a od 5. června do 9 července
19
Aktuální Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Výluka na trati Nezamyslice - Olomouc 2. a 3. června a od 5. června do 9 července
20
Aktuální Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Výluka na trati Nezamyslice - Olomouc 2. a 3. června a od 5. června do 9 července
21
Aktuální Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Výluka na trati Nezamyslice - Olomouc 2. a 3. června a od 5. června do 9 července
22
Aktuální Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Výluka na trati Nezamyslice - Olomouc 2. a 3. června a od 5. června do 9 července
23
Aktuální Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Výluka na trati Nezamyslice - Olomouc 2. a 3. června a od 5. června do 9 července
24
Aktuální Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Výluka na trati Nezamyslice - Olomouc 2. a 3. června a od 5. června do 9 července
25
Aktuální Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Výluka na trati Nezamyslice - Olomouc 2. a 3. června a od 5. června do 9 července
26
Aktuální Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Výluka na trati Nezamyslice - Olomouc 2. a 3. června a od 5. června do 9 července
27
Aktuální Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Výluka na trati Nezamyslice - Olomouc 2. a 3. června a od 5. června do 9 července
28
Aktuální Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Výluka na trati Nezamyslice - Olomouc 2. a 3. června a od 5. června do 9 července
29
Aktuální Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Výluka na trati Nezamyslice - Olomouc 2. a 3. června a od 5. června do 9 července
30
Aktuální Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Výluka na trati Nezamyslice - Olomouc 2. a 3. června a od 5. června do 9 července
1
Výluka na trati Nezamyslice - Olomouc 2. a 3. června a od 5. června do 9 července
2
Výluka na trati Nezamyslice - Olomouc 2. a 3. června a od 5. června do 9 července
3
Výluka na trati Nezamyslice - Olomouc 2. a 3. června a od 5. června do 9 července
4
Výluka na trati Nezamyslice - Olomouc 2. a 3. června a od 5. června do 9 července
5
Výluka na trati Nezamyslice - Olomouc 2. a 3. června a od 5. června do 9 července

Návštěvnost stránek

937877